Mijn persoonlijke ervaring met het schrijven van computercode, is dat ik me meer bewust werd van details in taaluitdrukkingen. Bij programmeren moet je heel precies kunnen formuleren, omdat een computer vaak niet “snapt” wat je bedoelt. Zo kan men in computercode geen gegevens verwerken die een dubbele betekenis hebben, zoals in de zin “Ik zag de man met de verrekijker”. Dat kan betekenen “ik zag de man door mijn verrekijker”, of “ik zag de man die een verrekijker bij zich had”. Op die wijze moet je voor een computer bij het programmeren letterlijk alles tot uit den treuren voorschrijven.

Een ander aspect van computertalen is dat ze wiskundige regels volgen, zodat je bijvoorbeeld een positief getal krijgt wanneer je twee negatieve getallen vermenigvuldigt. (-2 x -2 = 4 en niet -4.) Voor taal geldt dat in zekere zin ook. In een zin als “deze stad is niet onaardig”, is zowel “niet’ als “onaardig” een ontkenning, waardoor het elkaar opheft en het “deze stad is (best) aardig” betekent.

Andere dubbele ontkenningen zijn dan eigenlijk weer fout, zoals in “Wij hebben nooit geen problemen met die persoon”. In normaal taalgebruik wil dit extra benadrukken dat je geen moeilijkheden ervaart met een bepaald persoon, terwijl – als je het puur logisch beredeneert – je juist wèl moeilijkheden met hem hebt omdat “nooit” en “geen” ook hier elkaar opheffen.

Onlangs werd ik me bewust van een onjuiste uitdrukking die men vaak in de media tegenkomt, die luidt: “Dit medicijn voorkomt veel sterfgevallen”. (Als je Googelt op “voorkomt sterfgevallen” zie je hoe vaak die uitdrukking wordt gebruikt.) Men bedoelt natuurlijk dat door het gebruik van het medicijn, er minder snel mensen overlijden aan een bepaalde aandoening, maar de uitdrukking “voorkomt sterfgevallen” betekent eigenlijk dat mensen nooit komen te overlijden. Alhoewel het medicijn het lijden misschien verlicht en mensen zelfs geneest, is het eeuwige leven voor niemand weggelegd, dus wil je helemaal correct zijn, dan moet je zeggen “Mensen leven langer door dit medicijn” en niet “Dit medicijn voorkomt sterfgevallen”.

Maar om nog even terug te komen op de dubbele ontkenning, het klopt niet altijd dat je een positief getal krijgt wanneer je twee negatieve getallen vermenigvuldigt. Als een datingsite een man en een vrouw aan elkaar koppelt die elk 10.000 euro schuld hebben en die man en vrouw gaan zich vermenigvuldigen, dan is de computer wellicht zo geprogrammeerd dat ie denkt dat ze een positief vermogen hebben van 100.000 euro, maar zit het kersverse internetkoppel in de praktijk met 20.000 euro schuld en extra hoge lasten vanwege hun pasgeboren kind(eren).

Ja, je lacht nu, maar pas maar op: vertrouw nooit helemaal op computers en hun software, ze zijn gemaakt door mensen en hebben ook zo hun beperkingen…

Fotocredits: https://pixabay.com/nl/code-data-programmering-code-944504/